Wynajem

Wynajem

Nasze dzierżawy biznesowe dla Ciebie to:

Szukaj nieruchomości, sporządzaj inwentaryzację i inwentaryzację przychodzących i wychodzących, pisz umowy najmu, towarzysz i pomagaj właścicielowi i najemcy.

Po naszej interwencji należna jest nasza opłata w firmie zajmującej się wynajmem.

W przypadku wynajmu krótkoterminowego za noc lub tydzień,

Prowizja wynosi 25% kwoty miesięcznego czynszu dla wynajmującego - właściciela. W cenę wliczone są opłaty za wodę i energię elektryczną.

W przypadku średniej dzierżawy 1 do 3 miesięcy

Prowizja wynosi 25% ht czynszu dla właściciela i 25% dla najemcy. Za wodę i elektryczność odpowiada lokator.

W przypadku średniej dzierżawy 3 do 6 miesięcy

Prowizja wynosi 50% ht kwoty czynszu dla wynajmującego i 50% dla najemcy. Za wodę i elektryczność odpowiada lokator.

W przypadku wynajmu długoterminowego od 6 miesięcy

Prowizja wynosi 1 miesięczny czynsz za dzierżawcę i 1 miesięczny czynsz dla właściciela lokalu. Za wodę i elektryczność odpowiada lokator.

Płatność jest dokonywana po podpisaniu umowy najmu.

W przypadku zlecenia zarządzania wynajmem : Opłata wynosi 8% ht miesięcznego czynszu dla właściciela wynajmującego. Płatność miesięczna.