मोरक्कन हस्तकला

मोरक्कन हस्तकला

आम्ही बर्‍याच मोरोकन क्राफ्टमॅनसह कार्य करतो: टेडेलाकेट, प्लॅस्टी, टाइलर….

18-00-00 तादाकट प्लास्टर टाइलर

 

18-00-00 लोखंडी कार्ये

 

दरवाजा - समोरचा दरवाजा- मलमपट्टी

18-00-00 दरवाजे

Thuya मर्यादा

18-00-00 Thuya छत

 

बेजमत टाइलर

 

दगड काम: आश्चर्यकारक वेळ!