pirkt

pirkt

Mūsu bizness ir pirkt jums:

Izpētīt, atlasīt, novērtēt un apspriest īpašumu. Izmantojot mūsu pieredzi šajā jomā, mēs zinām tirgus cenu, tāpēc mēs sākam sarunas par tuvāku nekustamā īpašuma novērtējumu ar pārdevēju, abu pušu interesēs, lai pārdevējs pārdotu savu īpašumu un ka pircējs iegādājas labākā cena. Pārliecinieties, ka, ja mēs piedāvājam labi, tas ir bijis pētījums par tā autentiskumu, jo īpaši zemes jautājumos, nosaukumā, AVNA (Non Agricultural Vocation Attestation), kas vajadzīgs eiropiešiem, kuri vēlas iegādāties ārpus pilsētas, sākotnējais nosaukums, atļauja dzīvot un kadastra plāns… un visi dokumenti, kas jāiegādājas drošībā.

Aģentūras komisija ir saistīta ar mūsu iejaukšanos.

Preces vai nemateriālās vērtības pārdošanas gadījumā komisija ir 2.5% ht pircējam un 2.5% ht pārdevējam, ti, 5% ht no darījuma kopējās vērtības. Maksājums ir jāmaksā no pārdošanas līguma parakstīšanas un jāmaksā galīgā akta parakstīšanas dienā vai pirms tās.