18-00-00- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೇಶ ಕೋಣೆ

18-00-00- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೇಶ ಕೋಣೆ

ಎಸ್ಸೌರಾ, ಪಚಾಲಿಕ್ ಡಿ ಎಸ್ಸೌರಾ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಎಸ್ಸೌಯಿರಾ, ಮರ್ಕೆಕೆಚ್-ಸಫಿ, 44100, ಮರೋಕ್

ನಿರ್ಮಿಸಲು

 • 20170719_200734_resultat
 • 20170726_100844_resultat
 • 20170718_191734_resultat
 • 20170820_185157_resultat
 • 20170826_194017_resultat
 • 20170819_193231_resultat
 • 20170827_182517_resultat
 • 20170820_185301_resultat
 • cof
 • dav
 • bdr
 • 20171003_144557_resultat
 • 20171003_144821_resultat
 • bdr
 • 20181120_165848w

ಆಸ್ತಿ ID:

 ಆರ್ಹೆಚ್- 10355- ಆಸ್ತಿ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮೆಚ್ಚಿನ

ಮುದ್ರಣ

ವಿವರಣೆ

 

ನಂತರ ಮೊದಲು

ಇದೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

20-07-09-ವಿಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೆಲ್ಡಿ ಚಿಕ್ ರಿಯಾದ್ ಎಸ್ಸೌರಾದಲ್ಲಿ ಟೆರೇಸ್ 85m² ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ

ಎಸ್ಸೌರಾದಲ್ಲಿ ರಿಯಾದ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲ್ಡಿ ಚಿಕ್ ರಿಯಾದ್ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ...

ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳು

4

ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳು

2

ಪ್ರದೇಶ

85

ಮಾರಾಟ

220,000 €