последователност

последователност

Европейският регламент, тъй като 2015 относно международното наследяване предвижда, че това е правото на държавата на последното местожителство на починалия.
Но за Мароко мароканското законодателство не се прилага за починалия, тъй като то не попада в условията, предвидени в член 2 от Мароканския семеен кодекс.
Айн, той не е марокански и не е във връзка с лице от мароканско гражданство.

Следователно ще има позоваване на френското право. Френското законодателство ще се прилага за цялото му движимо имущество, което е недвижимо за Франция, Мароко и всички други страни, където ще има собственост.

За смесените бракове чужденецът ще трябва да се обърне към исляма, за да се ожени за една или за една мароканска жена. В този случай се прилага мароканското мюсюлманско право.

Ако има деца на първи брак във Франция, те няма да могат да наследят мароканското добро мислене, за да предвиждат предаването ви чрез дарение например и воля международна.

Ново предимство да се установите в Мароко е, че не се плаща «данък върху наследството», което също е много привлекателно да предавате стоките си спокойно.